• Call : тел. 0885 90 94 94; тел. 0886 40 53 53

Образователния център АНТАНА организира занималня за деца от 6 до 12 години, като осигурява необходимата материално-техническа база, персонал и необходими условия за нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.

Ученическа занималня АНТАНА работи с малки групи деца.

Извънучилищното обучение се осъществява от начални учители-възпитатели и хоноровани преподаватели.

Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните му упражнение по учебните предмети всеки работен ден за времето от 8.00 часа до 13.00 часа за първа смяна и от 13. 00 до 19.00 часа за втора смяна.