• Call : тел. 0889 5 29 29 2 тел.0885 2 92 92

Образователния център АНТАНА организира занималня за деца от 6 до 12 години, като осигурява необходимата материално-техническа база, персонал и необходими условия за нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.

Ученическа занималня АНТАНА работи с малки групи деца.

Извънучилищното обучение се осъществява от начални учители-възпитатели и хоноровани преподаватели.

Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните му упражнение по учебните предмети всеки работен ден за времето от 8.00 часа до 13.00 часа за първа смяна и от 13. 00 до 19.00 часа за втора смяна.